Thành phố Bắc Kạn hội thảo Quỹ phát triển cộng đồng lần 2 năm 2015

Quỹ phát triển cộng đồng chính thức được khởi động từ 2011. Sau hơn 3 năm thực hiện, dưới sự chỉ đạo của UBND các cấp, Quỹ phát triển cộng đồng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đạt được những kết quả khá tốt. 

Đóng vai trò là cơ quan thường trực Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Kạn đã tập trung xây dựng quỹ phát triển cộng đồng dựa vào điều kiện thực tế của các xã phường. Trong đó chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, đặc biệt là huy động sự tham gia của các cộng đồng dân cư cùng phát triển quỹ bằng hình thức gửi tiền tiết kiệm .

Đến thời điểm này toàn thành phố có 3.950 thành viên tham gia dự án với số tiền huy động trên 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh huy động nội lực, Hội phụ nữ thành phố Bắc Kạn đã tích cực huy động được thêm các nguồn tài trợ khác của các tổ chức, hội các thành phố lớn như Hà Nội, Việt Trì …với số tiền gần 01 tỷ đồng. Nhờ đó rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, được vay vốn và cung cấp cây, con giống phát triển kinh tế lâu dài, từng bước thoát nghèo.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 – 9/2013, bằng nguồn vốn Selavip có 56 ngôi nhà được xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng với chất lượng tốt, giá thành rẻ.  Quỹ phát triển cộng đồng còn được sử dụng hiệu quả vào việc xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bê tông hóa đường dân sinh …cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân.

Hiện nay, các thành viên dự án quỹ phát triển cộng đồng thành phố Bắc Kạn đang thực hiện  07 dự án nhỏ và đang tiếp tục khởi động thêm 01 dự án mới. Năm 2015 để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ phát triển cộng đồng, UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện bốn nội dung trọng tâm là tập trung quay vòng các dự án nhỏ. Hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ dân bằng nguồn vốn Selavip. Đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm cộng đồng các cấp. Thúc đẩy hoạt động của các nhóm cộng đồng trên địa bàn./