Thành phố Bắc Kạn họp xét hỗ trợ thêm 05 hộ gia đình làm nhà ở theo Quyết định 22

Thực hiện văn bản số 619/ SXD – QLN ngày 09/6/2016 của Sở Xây dựng về việc báo cáo giải ngân kinh phí còn tồn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2013, Thành phố Bắc Kạn đã thực hiện hỗ trợ được 52/57 hộ gia đình có tên trong danh sách báo cáo Đoàn đại biểu quốc hội với tổng kinh phí 01 tỷ 660 triệu đồng/ 01 tỷ 840 triệu đồng. Hiện còn 180 triệu đồng chưa thực hiện giải ngân hỗ trợ. Năm 2016, có 7/8 xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tiếp tục lập danh sách đề nghị hỗ trợ thêm 21 hộ gia đình làm nhà ở theo Quyết định 22 với tổng kinh phí hỗ trợ là 640 triệu đồng.

Tại hội nghị, qua xem xét, đối chiếu các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh Bắc Kạn về điều kiện thực tế của các đối tượng và nguồn kinh phí được cấp hiện có, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạnh về nhà ở thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xét duyệt được 05 trường hợp với tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng. Trong đó, 04 trường hợp tại phường Nguyễn Thị Minh Khai và 01 trường hợp cư trú tại phường Sông Cầu.

Đối với số vốn còn lại chưa giải ngân các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho các dối tượng người có công trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong thời gian tiếp theo./.