Thành phố Bắc Kạn khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2018-2019

Tham gia Hội thi có 48 thí sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố. Thí sinh tham gia dự thi phải trải qua bốn phần thi: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi hiểu biết, thi ứng xử tình huống sư phạm và thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm lớp.

Hội thi nhằm động viên khích lệ đội ngũ giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cấp học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, tuyển chọn các thí sinh có thành tích cao để tham gia hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới.  Hội thi diễn ra đến hết ngày 28/02/2019./.