Trường Mầm non phường Sông Cầu đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Sông Cầu được thành lập từ năm 1991, khi đó mới có 05 lớp học, 65 học sinh, 01 cán bộ quản lý, 05 giáo viên. Sau 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư khang trang, đồ dùng học tập đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học. Năm học 2018 – 2019 nhà trường có 16 lớp mẫu giáo với 493 học sinh, trong đó có 06 lớp mẫu giáo 03 tuổi, 05 lớp mẫu giáo 04 tuổi, 05 lớp mẫu giáo 05 tuổi. Trường tổ chức hoạt động giáo dục ở 03 khu: khu chính tại tổ 7 với 12 lớp và 387 học sinh; khu B tại tổ 18 với 03 lớp 80 học sinh, khu C tại tổ 14 với 01 lớp và 26 học sinh. Về đội ngũ, trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó trong biên chế có 37 người và 11 nhân viên hợp đồng (08 cô nuôi, 03 bảo vệ). 100% cán bộ, giáo viên nhân viên trong biên chế đảm bảo đạt chuẩn về trình độ đạo tạo trở lên. Để đạt được danh hiệu  trên, nhà trường đã có nhiều cố gắng trong công tác dạy và học. Ban Giám hiệu trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề trọng tâm với mục đích giáo dục trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể và mỹ. Hiện nay, nhà trường có 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường, được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự tăng trưởng bằng biểu đồ.

Trường Mầm non Sông Cầu được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giữ vững 05 tiêu chuẩn mà Bộ giáo dục quy định đối với trường chuấn, cô gắng phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí hơn nữa để xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức độ II trong thời gian sớm nhất./.