Thành phố Bắc Kạn khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non

Tham dự hội thi có 54 giáo viên đến từ 08 trường mầm non trên địa bàn thành phố. Mỗi giáo viên dự thi phải trải qua 02 phần thi là kiểm tra năng lực và thực hành với 02 tiết giảng dạy.

Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp mầm non. Tạo điều kiện để giáo viên các trường học được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các kĩ năng dạy học mới, tạo tiền đề để giáo viên thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hội thi sẽ kết thúc vào ngày 29/11/2019./.