Thành phố Bắc Kạn kiểm tra việc thực hiện Cải cách hành chính tại xã phường

Kiểm tra tại 3 xã, phường: phường Sông Cầu, xã Dương Quang và Nông Thượng. Việc chấp hành lề lối làm việc trong cán bộ, công chức xã phường có chuyển biến tích cực. Các thủ tục hành chính đã được phường niêm yết công khai dưới dạng treo bảng và trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cũng đã niêm yết mức thu phí, lệ phí và các giấy tờ, thành phần hồ sơ, biểu mẫu có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi làm thủ tục. Việc giải quyết thủ tục đều được cán bộ tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả rõ ràng nên đã giảm thời gian đi lại của người dân so với những năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng một số nội dung trong cải cách hành chính của 3 phường vẫn chưa đạt hiệu quả cao, còn không ít tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong toàn xã, phường. Trong lĩnh vực hiện đại hoá hành chính công dù có đầu tư nhất định về trang thiết bị, phần mềm, hệ thống mạng nhưng chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế. Đặc biệt một số cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc còn chưa thành thạo./.