Thành phố Bắc Kạn nâng cao giá trị nông sản qua chuỗi liên kết

Thời gian qua, nhiều đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn thu mua đóng gói nghệ

Các Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác đã liên kết với bà công nông dân trồng, khai thác, thu mua nông sản. Tiêu biểu phải kể đến chuỗi liên kết từ cây nghệ, cây quế tạo nên những sản phẩm có giá trị như curcumin nghệ, tinh bột nghệ của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn, Công ty Cổ phần dược liệu Bắc Hà, HTX nông nghiệp Tân Thành; các sản phẩm chế biến từ cây quế của HTX Bản Luông… Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và đơn vị sản xuất. Năm 2023, thành phố Bắc Kạn phấn đấu có thêm ít nhất 02 mô hình tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm./.

Minh Cường