Thành phố Bắc Kạn sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023

(backancity.gov.vn) – Chiều 18/10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Bắc Kạn tổ chức sơ kết Phong trào thi đua, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Triệu thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị

Giai đoạn 2021-2023, toàn thành phố có 596 lượt mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng – an ninh; xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, có nhiều mô hình mới, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế, mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các ban, ngành, địa phương, đơn vị, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá các mô hình, kịp thời biểu dương mô hình đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Giai đoạn 2021-2023, Ban Chỉ đạo thành phố bình xét, đánh giá, phân loại và công nhận 397 mô hình “Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của Nhân dân. Đồng thời, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực, tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố biểu dương, khen thưởng 18 tập thể và 02 cá nhân điển hình về mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Hoàng Thạc- Minh Cường