Thành phố Bắc Kạn Tập huấn cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện

Tại buổi tập huấn, các đại biểu sẽ được cung cấp một số kiến thức cơ bản về chất gây nghiện ma túy và việc sử dụng ma túy, hướng dẫn phục hồi sớm sau khi cắt cơn, giải độc và hướng dẫn kỹ năng dự phòng tái nghiện. Nghiện ma túy là một bệnh của não bộ, ma túy có tác động và thay đổi hành vi con người. Do đó, nghiện ma túy cần được điều trị bằng các liệu pháp y tế, tâm lý, xã hội thì mới hiệu quả và có tính bền vững.

Chương trình tập huấn sẽ giúp các thành viên tự tin hỗ trợ tốt hơn cho người sử dụng ma túy không chỉ tại cộng đồng, mà còn tại các trung tâm cai nghiện tự nguyện.