Thành phố Bắc Kạn tập huấn diễn đàn trẻ em năm 2018

Tại lớp tập huấn, hơn 100 em học sinh thuộc 8 xã, phường trên địa bàn thành phố đã được dẫn trình viên chia sẻ về mục tiêu và ý nghĩa việc tổ chức Diễn đàn  trẻ em, các bước chuẩn bị quy trình tiến hành tổ chức diễn đàn trẻ em; Quyền trẻ em theo công ước quốc tế và luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục  trẻ em; Công tác bảo vệ trẻ em khi tham gia diễn đàn hoạt động; Kế hoạch tổ chức diễn đàn của thành phố Bắc Kạn và cùng nhau thảo luận về nội dung chủ đề của Diễn đàn trẻ em năm 2018..

Thông qua tập huấn Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội, tiếp cận thông tin phù hợp, được phát triển tư duy sáng tạo, trang bị cho trẻ em kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức cho trẻ em về trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với quê hương đất nước.