Thành phố Bắc Kạn tập huấn môi trường, quản lý chất thải nguy hại

Tại lớp tập huấn,  cán bộ Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Bắc Kạn ngoài phổ biến các nội dung chuyên đề về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại, phòng chống tội phạm về môi trường. Cung cấp thêm một số văn bản pháp luật, quy định liên quan mật thiết đến quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân. Tóm tắt tình hình công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bắc Kạn, dẫn chứng một số vụ việc điển hình liên quan đến nhận thức, hành vi của người dân còn hạn chế trong việc  bảo vệ môi trường sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của xã hội. 

Bằng những hình ảnh sinh động, dẫn chứng cụ thể  sẽ giúp các đồng chí bí thư, tổ trưởng nhận thức rõ và tiếp tục quán triệt tốt tới các hộ dân tại khu dân cư. Vận động nhân dân nâng cao ý thức tố giác tội phạm trong lĩnh vực môi trường./.