Thành Phố Bắc Kạn tập trung chăm sóc lúa vụ mùa

Đến thời điểm này, hơn 342 ha lúa mùa của thành phố đang trong giai đoạn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, phòng Kinh tế và chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con nông dân chủ động thăm đồng, kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh hại.

Người dân xã Dương Quang phun thuốc trừ sâu

Vụ mùa năm 2021, thành phố Bắc Kạn gieo cấy 342 ha lúa, đạt 97,77%KH. Cơ cấu giống chủ yếu là Bao thai, Việt lai 20, Hà phát 3, Nhị ưu 838,…Hiện cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, có xuất hiện một số sâu bệnh gây hại như: Ốc bươu vàng, sâu đục thân, rầy, bệnh đạo ôn lá ở mức độ nhẹ. Thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính dự báo kịp thời về tình hình sâu bệnh hại lúa để chủ động phòng, trừ giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Để tăng năng suất, sản lượng cây trồng, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tăng cường xuống cơ sở, phối hợp với các địa phương thường xuyên thăm nắm, nhằm phát hiện sớm các diện tích cây trồng có sâu bệnh hại, để có biện pháp phòng trừ kịp thời.Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chống hạn, chủ động nạo vét kênh mương, kịp thời sửa chữa các phai, đập tạm để dẫn nước vào đồng ruộng cho cây lúa phát triển. /.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên