Thành phố Bắc Kạn tập trung khơi thông hệ thống kênh mương tưới tiêu

Hiện nay toàn thành phố có tổng số 50 công trình thủy lợi đang hoạt động trong đó có 07 trạm bơm điện. Theo kế hoạch, năm nay thành phố Bắc Kạn gieo trồng 300ha lúa và 100ha ngô vụ xuân. Để cho sản xuất vụ đông xuân theo đúng thời vụ, bà con nông dân các xã, phường đang tập trung nạo vét kênh, mương thủy lợi nội đồng, tạo dòng chảy thông thoáng đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo nhân dân tiến hành cày ải trong tháng 12/2015 nhưng phần lớn diện tích đất vụ xuân năm nay chưa được thực hiện. vì thế chưa khai thác, sử dụng hiệu quả về máy móc nông nghiệp.  Cùng với đó thói quen gieo mạ sau tết Nguyên Đán của bà con nông dân làm cho tiến độ gieo cấy của địa phương thường bị chậm so với kế hoạch đề ra.