Thành phố Bắc Kạn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

Ngay từ đầu nămThường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015. Tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng tại các xã, phường, kịp thời nắm bắt; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Thường xuyên dự các cuộc họp, hội nghị của các chi, đảng bộ trực thuộc. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tổ chức, giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, dân vận gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công Lễ công bố thành lập Thành phố Bắc Kạn; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ sau Đại hội; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập theo đúng kế hoạch. Tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để bàn, thống nhất nhiều nội dung quan trọng như: Nhiệm trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội; thông qua chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và các chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ VI… Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Thường trực, BanThường vụ là sự nỗ lực cố gắng của các địa phương, đơn vị trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đề ra do đó: Kinh tế năm 2015 của thành phố tiếp tục tăng trưởng. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.970 tỷ đồng, bằng 123% chỉ tiêu nghị quyết năm (NQ). Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bằng 103% so với cùng kỳ năm 2014. Công tác xây dựng cơ quản, quản lý đô thị, đất đai và tài nguyên môi trường tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh thực hiện, bộ mặt thành phố ngày càng khang trang.

Lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, nhưng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tổng diện tích gieo, trồng cây lương thực có hạt cả năm là 1.037ha; tổng sản lượng ước đạt 4.980 tấn, bằng 112%KH, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Chăn nuôi phát triển ổn định, bằng 121% so với cùng kỳ. Các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp được duy trì hiệu quả. Công tác trồng rừng đạt 106%KH. Bên cạnh đó công tác xây dựng nông thôn mới được các địa phương tích cực thực hiện. Đến nay phường Huyền Tụng đạt 12 tiêu chí, phường Xuất Hóa đạt 11 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 11 tiêu chí, xã Nông Thượng đạt 09 tiêu chí.  

Các hoạt động giáo dục, y tế được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng Tỷ lệ huy động trẻ em vào nhà trẻ đạt 46%, vào mẫu giáo đạt 100%. Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,8%. Duy trì giữ vững PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học và PCGD THCS. Tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học các cấp thành phố. Các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, DS-KHHGĐ được duy trì. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,1%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đủ điều kiện được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin đạt 98,8%KH… Các hoạt động văn hoá – thông tin, thể thao được đẩy mạnh, gắn liền với các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn của địa phương, đất nước tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì thực hiện tốt; có 92,9% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và 73% thôn, tổ đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”; 87,2% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công tác truyền thanh – truyền hình kịp thời truyền tải thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Công tác an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt; kịp thời thực hiện các chế độ theo quy định; kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách, người có công, thân nhân người có công với tổng trị giá gần 436 triệu đồng; hỗ trợ cứu đói 2.790kg gạo cho 106 hộ gia đình nghèo; trao 287 xuất quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo với tổng số tiền 102 triệu đồng. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức dạy nghề cho 90 lao động nông thôn. Tạo việc làm cho 355 lao động, bằng 101% NQ. Công tác dân tộc, tôn giáo được duy trì thực hiện; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm.

Cơ quan quân sự các cấp duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đảm bảo 100% kế hoạch. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch; huấn luyện lực lượng thường trực đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định. Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Công tác quản lý các hoạt động xuất nhập cảnh, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn được duy trì. Lực lượng Công an làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội diễn ra trên địa bàn đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, lễ công bố thành lập thành phố Bắc Kạn. 

Lực lượng tự vệ làm công tác dân vận 

Công tác nội chính thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ án, vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử được tăng cường, kịp thời xử lý vi phạm; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định. Công tác giáo dục lý luận chính trị được duy trì thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành sau Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo đúng kế hoạch, kịp thời nhắc nhở tháo gỡ khó khăn, thiếu sót, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo đảng viên, tổ chức đảng. Công tác dân vận duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ nắm bắt tình hình đồng bào dân tộc, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn. Khối chính quyền duy trì tốt các hoạt động, tích cực lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các tổ chức chính trị, xã hội của thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Triển khai có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao chất lượng đời sống. Củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đoàn thanh niên tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2015 thành phố còn có những hạn chế như: Công tác thu ngân sách chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết; vẫn còn xảy ra vi phạm về quản lý trật tự đô thị và sử dụng đất đai; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc giải ngân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đảm bảo tiến độ; số người sinh con thứ 3 có xu hướng tăng; mục tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia không đạt. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chưa đạt mục tiêu nghị quyết. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa quyết liệt; một số cơ quan, đơn vị, địa phương việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết chưa thật sự hiệu quả, còn mang tính hình thức; công tác cải cách hành chính chưa có chuyển biến rõ nét; trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể chưa phát huy hiệu quả.

Từ kết quả đã đạt được và đánh giá cụ thể những khó khăn hạn chế, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể để triển khai thực hiện thắng lợi trong năm 2016.