Thành phố Bắc Kạn thông tin thời sự 6 tháng cuối năm

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Đình Hoằng thông tin, phân tích về những vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa xã hội trong nước và thế giới, những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Buổi nói chuyện thời sự đã góp phần giúp các cán bộ, nghỉ hưu là Đảng viên, Hội Cựu chiến binh của thành phố cũng như những người có uy tín trong cộng đồng dân cư cập nhật và nâng cao nhận thức về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Đây là một trong những nội dung hoạt động thường xuyên của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức cho cán bộ đảng viên về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – chính trị trong nước và thế giới. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ có cái nhìn đa chiều, chính xác về các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.