Thành phố Bắc Kạn thông tin thời sự cuối năm 2017

Tại buổi nói chuyện, gần 650 đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng văn Bảy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn, báo cáo viên Trung ương thông tin nhanh một số vấn đề nổi bật của thế giới và trong nước có ảnh hưởng, tác động trực tiếp và gián tiếp đến kinh tế – xã hội của các nước phát triển và đang phát triển, trong đó có mối quan hệ quốc tế giữa các nước trong khu vực, láng giềng như Trung Quốc, Triều Tiên đối với Việt Nam.

 Đây là một trong những nội dung hoạt động thường xuyên của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức cho cán bộ đảng viên về tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – chính trị trong nước và thế giới. Qua đó giúp đội ngũ cán bộ có cái nhìn đa chiều, chính xác về các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhất là cán bộ, đang viên cấp sơ sở tiếp tục được cập nhật nhanh các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế nâng cao nhận thức qua đó tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân có những hiểu biết, nhận định đúng đắn tác động đến kinh tế, xã hội của Việt Nam.