Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Theo đó, Cơ quan tham mưu là Ban CHQS thành phố Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm: Công khai, công bằng, đúng đối tượng khi xét duyệt, tổ chức chi trả kịp thời khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, không để xảy ra sai sót, nên luôn tạo được sự đồng thuận cao trong các đối tượng được thụ hưởng chính sáchTheo các quyết định này, các đối tượng được thụ hưởng chế độ theo Quyết định số 142  tại thành phố Bắc Kạn cơ bản giải quyết xong./.