Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị

Thực hiện Chương trình số 05/CTr-TU ngày 01/10/2015 của Thành ủy Bắc Kạn về Quy hoạch, xây dựng đô thị và Quản lý đất đai, bảo vệ môi trường giai đoạn 2015 – 2020.  UBND thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và trách nhiệm của chính quyền các cấp; xử lý kiên quyết những công trình vi phạm. Tập trung chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đồng bộ kết hợp với tuyên truyền, giáo dục; phân cấp quản lý, quy định trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đô thị cho chính quyền thành phố và phường, xã… Số vụ vi phạm về trật tự xây dựng có chiều hướng giảm. Nhiều công trình xây dựng vi phạm đã được kiểm tra, xử lý như: Xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công; xây dựng cơi nới, lấn chiếm, xây dựng mới không phép; xây dựng sai với giấy phép xây dựng. Cùng với đó, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn thực hiện nếp sống văn hóa, trong giao tiếp, ứng xử ở mọi lúc, mọi nơi trong đời sống nói chung, nơi công cộng nói riêng hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhất là tích cực hưởng ứng và tham gia vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “người tốt – việc tốt” tại cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. Hàng năm, lực lượng công an xã, phường trên địa bàn thành phố thường xuyên rà soát, tập hợp số liệu tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn để đưa vào diện quản lý; nắm tình hình, rà soát các tụ điểm, đối tượng nghi vấn sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy khu vực dân cư; kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ lưu trú. Phối hợp với lực lượng dân quân tổ chức tuần tra ngày đêm, nhắc nhở giải tán các nhóm thanh niên tụ tập đêm gây mất trật tự công cộng sau 24h. Bên cạnh đó, Đội Kiểm tra văn hóa liên ngành thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các quán karaoke, internet, các cơ sở kinh doanh văn hóa thông tin, …đảm bảo đưa các hoạt động đi vào nề nếp. Quản lý tốt các điểm vui chơi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được cấp phép trên địa bàn. Với những cách làm phù hợp, thiết thực, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong thành phố đã khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng, trở thành phong trào xã hội có ý nghĩa. Ngoài ra, Đoàn thanh niên thành phố đã chỉ đạo các đoàn xã, phường ra quân tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường, tường rào, cột điện…tạo mỹ quan đô thị văn minh, sạch- đẹp trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn còn gặp một số hạn chế đó là: Vai trò của chính quyền trong công tác quản lý đô thị theo phân cấp còn chưa chặt chẽ, vẫn để xảy ra một số trường hợp vi phạm về quản lý đô thị trên các lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời chính quyền các cấp đôi khi chưa xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị; một số UBND phường, xã còn chưa thực sự vào cuộc, buông lỏng chưa thường xuyên xử lý các vi phạm. Tình trạng xây dựng, san ủi không phép, sai phép vẫn diễn ra; công tác quản lý sau cấp phép chưa thực sự đi vào nề nếp, vẫn còn một số hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy đã kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực văn hóa thông tin nhưng  vẫn còn tình trạng tái phạm, nhất là các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, quảng cáo, rao vặt,…         

Để thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn xanh – sạch – đẹp, phát triển bền vững là nội dung cơ bản, xuyên suốt, thường xuyên của từng ngành, đơn vị, từng xã, phường từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng dân cư đô thị, để người dân biết và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác quản lý đô thị, hình thành nếp sống văn minh đô thị./.