Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn: Tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với nước, hộ nghèo trên địa bàn thành phố

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã kêu gọi được khoảng hơn 500 triệu đồng  từ các doanh nghiệp và các tổ chức có tấm lòng hảo tâm, như: Trung tâm Nhân đạo tình người Hà Nội; tập đoàn ống nhựa DCO Hà Nội; đại lý điện nước Linh Vy, Thành phố Thái Nguyên; đại lý điện nước Tính Anh, thành phố Bắc Kạn hỗ trợ làm nhà cho 09 gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Nông Thượng, phường Sông Cầu, Xuất Hóa và phường Huyền Tụng. Với số tiền hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình là 40 triệu đồng tiền mặt và khoảng hơn 10 triệu đồng được ttrao bằng vật tư thiết bị ánh sáng, téc nước và ngày công lắp đặt giúp các gia đình.

Ngày 14/5 (tức ngày 19.4 âm lịch), đồng loạt các hộ gia đình đã khởi công xây dựng nhà ở. Tại ngày khởi công đại diện đơn vị tài trợ đã trao 20 triệu đồng tiền mặt, cùng với sự vào cuộc của cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận từ thành phố đến thôn, tổ dân phố đã huy động nhân lực giúp các các hộ gia đình ngày công chuyển vật liệu xây dựng, dỡ tháo nhà cũ, đào móng … kịp thời động viên, tạo động lực giúp các hộ gia đình vượt qua mọi khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dọn vào nhà ở  mới  theo kế hoạch thực hiện làm nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.