Thành phố Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

Sáng 19/7, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Đến dự có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân

Tại buổi làm việc, công dân Trương Văn Thụ, tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng kiến nghị về con trai ông là ông Trương Cao Thoan cùng ở địa chỉ trên, có vướng mắc về phương án hỗ trợ tiền chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại tổ Xây dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn: Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn được triển khai công tác thống kê kiểm đếm từ tháng 2 năm 2020 đến nay đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB. Tuy nhiên còn hộ ông Trương Cao Tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn vướng mắc về chính sách hỗ trợ, cụ thể: Căn cứ Giấy chứng nhận QSD đất số BT 949873 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 05/11/2014 cho cá nhân ông Trương Cao Thoan, UBND thành phố Bắc Kạn đã thu hồi đất tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 với tổng diện tích thu hồi là 493,0m2 (trong đó đất ở là 100,0m2, đất vườn là 393,0m2) và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 23/4/2021. Ga đình đã chấp hành nhận tiền bồi thường đúng theo quy định. Nhưng gia đình có ý kiến thắc mắc đối với 393,m2 chưa được tính hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo Điều 18 Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 17 Quyết định số 22/2014 QĐ-UBND ngày 22/10/2014.

Tuy nhiên theo Giấy chứng nhận QSD đất số BT 949873 do UBND thị xã Bắc Kạn cấp ngày 05/11/2014 chỉ cấp cho cá nhân ông Trương Cao Thoan, vì ông Thoan là Công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Khoản 1 Điều 17 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và Điều 18 Quyết định số 36/2019 ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Ông Trương Cao Thoan đã sát nhập tài sản (Giấy chứng nhận QSD đất số BT 949873) thành tài sản chung của hai vợ chồng và cung cấp cho cơ quan chuyên môn Quyết định số 48/QĐ-KS ngày 06/4/2013 của công ty Khoáng sản Bắc Kạn về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (đợt 1) đối với bà Lèng Thị Tiền (vợ ông Trương Cao Thoan), văn bản thỏa thuận sát nhập khối tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng do văn phòng công chứng Lê Thanh xác nhận ngày 04/01/2021.

Nhưng việc thỏa thuận sát nhập khối tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng được xác lập ngày 04/01/2021, sau Thông báo thu hồi đất số 49/TB – UBND, ngày 11/3/2020. Do đó Hội đồng bồi thường GPMB đã họp xét ngày 15/6/2023, hộ gia đình ông Trương Cao Thoan không đủ điều kiện để xem xét tính hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định đời sống theo quy định.

Qua nghe ý kiến của công dân, phòng, ban chuyên môn và các đại biểu dự họp, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận ý kiến nguyện vọng của gia đình ông Trương Văn Thụ; đề nghị các phòng ban chuyên môn cần rút kinh nghiệm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ; UBND thành phố tiếp tục giao Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng tiếp tục rà soát lại, xem các cơ chế chính sách, cơ chế vận dụng và các nội dung khác để trả lời thấu đáo cho công dân, xem xét lại các mốc thời điểm, các văn bản liên quan đến thực hiện dự án; đồng thời mong muốn gia đình ông Trương Văn Thụ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thành phố trong thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định./.

Hoàng Thạc