Trực tuyến triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 29 và Nghị định 33 của Chính phủ

(backancity.gov.vn) – Chiều 19/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 và Nghị định số: 33/2023/ NĐ -CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 01/8/2023. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Đây là 2 nghị định có nội dung rất quan trọng, liên quan đến việc tinh giản biên chế và chính sách thực hiện cũng như  liên quan đến quy định cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố, đặc biệt có nội dung chúng ta phải tiến hành ngay là thay đổi Nghị quyết 16 Hội đồng nhân tỉnh về cơ chế hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở các thôn. Để triển khai thống nhất, thuận lợi, chính xác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ công chức, viên chức người lao động và người đứng đầu về thực hiện hai nghị định trên, các đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu nghiêm túc, tập trung nghe các báo cáo viên tỉnh quán triệt triển khai hướng dẫn, nắm vững những điểm mới, quan trọng, cần lưu ý của các Nghị định; quan tâm đến nội dung hai dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh sẽ ban hành trong thời gian tới, nhằm cụ thể hóa Nghị định 29, Nghị định 33 của Chính phủ.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Nghị định số: 29/2023/NĐ -CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế gồm 4 chương, 21 Điều. Trong đó gồm những quy định chung, chính sách tinh giản biên chế, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế; điều khoản thi hành.

5 điểm mới của Nghị định số 29/2023/NĐ -CP gồm: Bổ sung đối tượng tinh giản biên chế; sửa đổi quy định đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế; bãi bỏ 03 Nghị định về tinh giản biên chế (108,113, 143); bổ sung chính sách nghỉ hưu trước tuổi với nữ cán bộ, công chức cấp xã; bổ sung chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi và thấp hơn tối thiểu trên 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn trình bày nội dung và những điểm mới cần lưu ý của Nghị định số 29/2023/NĐ -CP Nghị định số 33 /2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023. Nghị định 33/2023/NĐ-CP gồm các nội dung: Khái quát chung về nghị định; cán bộ công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, tổ phố; hiệu lực thi hành.

Những điểm mới của Nghị định 33/2023/NĐ-CP gồm: Thay thế 4 Nghị định (114,92,112,34); Không quy định chức danh công chức Trưởng Công an xã; Bổ sung quy định tăng thêm (không khống chế tối đa) số lượng công chức cấp xã; Phân cấp cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể chức danh, số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; Đối với vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã có đặc thù, Nghị định quy định rõ tiêu chuẩn (khung năng lực từ đại học trở lên, trừ trường hợp luật hoặc điều lệ của tổ chức có quy định khác); Bổ sung quy định về phụ cấp kiêm nhiệm; Tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi ĐVHC cấp xã; UBND cấp tỉnh quy định cụ thể về việc quản lý, sử dụng đối với từng chức vụ, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã./.

Triệu Biển