Thành phố Bắc Kạn tổ chức kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Với phương châm khẩn trương, chính xác, đúng trình tự hướng dẫn và kế hoạch, thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác lập bản đồ tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ. Theo số liệu tổng hợp, tại 08 xã, phường trong thành phố, đã phát gần 12.000 tờ phiếu thu thập thông tin, cho gần 11.700 hộ gia đình, song không có phiếu nào có thông tin cung cấp về mộ liệt sỹ. Hiện nay, thành phố Bắc Kạn đang quản lý gần 300 hồ sơ danh sách liệt sỹ, trong đó 37 liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; 04 liệt sỹ được đưa về gia đình quản lý chăm sóc, các liệt sỹ còn lại  được quy tập vào một số nghĩa trang trong cả nước.

Qua triển khai công tác thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại thành phố cho thấy, công tác điều tra, nắm bắt thông tin còn gặp nhiều khó khăn do liệt sỹ hy sinh trên địa bàn chủ yếu là trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các nhân chứng cơ bản đã qua đời, những nhân chứng còn sống tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn… Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 thành phố yêu cầu từ thành phố đến các xã, phường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa chính trị của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đó là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập Tổ quốc. Đồng chí mong muốn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt trong thời gian tới.