Thành phố Bắc Kạn tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương cho 6 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

Trong đợt này thành phố Bắc Kạn có 6 chiến sỹ cách mạng trên địa bàn được Thủ tưởng chính phủ quyết định trao tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Kỷ niệm chương là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng, nhằm động viên các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tiếp tục nêu cao gương sáng, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn cũng ghi nhận sự đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đày, trong thời kỳ hòa bình tiếp tục nêu cao phẩm chất cao đẹp của người cán bộ, đảng viên, bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào xây dựng quê hương; góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.