Thành phố Bắc Kạn tổ chức tọa đàm gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Sau diễn văn ôn lại truyền thống, thông tin về tình hình thế giới, khu vực; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017, đại diện cán bộ quân đội nghỉ hưu đã phát biểu cảm tưởng, bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang thành phố, thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội; đóng góp ý kiến nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố và tỉnh vững mạnh.

Đ/c Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì thảo luận tại buổi tọa đàm

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Bắc Kạn đã thông tin nhanh tình hình chính trị, kinh tế – xã hội của thành phố trong năm 2017; đồng thời ghi nhận, biểu dương, tri ân những công lao, sự đóng góp tích cực của cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố; của các cựu chiến binh, cựu quân nhân, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của thành phố trong thời gian qua; động viên các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội nhân dân, đóng góp sức lực và trí tuệ cùng Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới./.