Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm học 2015 – 2016

Tại hội nghị, cơ quan thường trực là Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn báo cáo kết quả công tác PCGD –XMC thành phố Bắc Kạn năm học 2014 – 2015. Dưới sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc của ngành giáo dục và các hội, đoàn thể công tác PCGD – XMC thành phố Bắc Kạn đã có những kết quả tốt.

Về kết quả phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ–CP: tại bậc học mầm non trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 687 trẻ, đạt 100%. Tiểu học trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, đạt 100%. Số trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (HTCTTH) có 522 học sinh, đạt 98,12%. Trẻ em từ 11 tuổi  đến 14 tuổi HTCTTH là 2.044 em đạt 99,46%. Đối với THCS số thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS có 1.495/1.586 người, đạt 94, 26%. Số thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp có 1.265 người, đạt 79,76%.

Năm học 2014 – 2015, thành phố Bắc Kạn duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Trong đó, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 -25 đạt 99,8%. Từ 15 – 35 tuổi đạt trên 99,20%;  từ 15 – 60 tuổi đạt trên 99%.

Để đạt được kết quả trên, Ban PCGD & XMC đã tích cực chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chỉ đạo các đơn vị hội, đoàn thể, trường học cùng tham gia phối hợp thực hiện thông qua các biện pháp hướng dẫn, rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ và tổ chức thực hiện điều tra, cập nhập thông tin theo các biểu mẫu theo đúng thời gian quy định. Toàn bộ số lượng người trong diện phổ cập và xóa mù chữ đều được thống kê nhờ đó thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, từ nội dung một số tham luận đề cập đến những biện pháp được áp dụng hiệu quả về công tác PCGD & XMC trên địa bàn. Ban chỉ đạo PCGD &XMC thành phố Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu: duy trì và củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng PCGDTH mức độ 3, PCGD THCS  với các chuẩn: huy động 100% số trẻ em 6 tuổi vào lớp 01 và số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 06. Học sinh tốt nghiệp THCS trong năm đạt tỷ lệ trên 95%. Nâng cao tỷ lệ số người trong độ tuổi 15 đến 18 tuổi có  bằng tốt nghiệp THCS và THPT từ 90% trở lên./.