Thành phố Bắc Kạn triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2017

Tại hội nghị BCĐ hoạt động hè đã triển khai, thông qua toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề”, “Thiếu nhi Việt Nam – chủ nhân đất nước”; tuyên truyền, giáo dục, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Bên cạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động hè sẽ kết hợp lao động sản xuất, bảo vệ môi trường với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Mục đích của hoạt động hè năm nay là thu hút các em học sinh, thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè đầy đủ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em trong thời gian nghỉ hè tại địa phương. Đồng thời giáo dục cho học sinh rèn luyện về sức khỏe, đạo đức, giới tính, nhân cách, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết; giúp các em định hướng học tập tốt, phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, công dân tốt, nâng cao nhận thức cho các em về việc chấp hành pháp luật tại địa phương. Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ ngày 1/6/2017 đến ngày 12/8/2017.