Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Năm học vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn đã triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch, nhiệm vụ năm học, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; các cuộc vận động, phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả; kỷ cương nề nếp được giữ vững. Toàn thành phố có 22 trường, 311 lớp với gần 9.800 học sinh; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp hoàn thành và vượt chỉ tiêu; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Thành phố duy trì vững chắc kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 2, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất được quan tâm, đáp ứng nhu cầu dạy học và yêu cầu đổi mới giáo dục,

Năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục ở các bậc học; nâng cao chất lượng dạy học ở các cấp; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo…

Nhân dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 16 tập thể và 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.