Trường Tiểu học Sông Cầu khai giảng năm học 2018 – 2019

Trong năm học vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành; sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô giáo, đặc biệt là ý thức vươn lên trong học tập, tích cực vượn khó của các em học sinh, trường Tiểu học Sông Cầu đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào so với những năm trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Với những thành tích cô và trò phấn đấu trường Tiểu học Sông Cầu được nhận các danh hiệu “Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh – Được Hội đồng đội Trung ương tặng Bằng khen”; “Công đoàn vững mạnh”; Trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”. Được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2018- 2023.

Năm học 2018- 2019, năm học mà toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Với chủ đề năm học “Thiếu nhi Bắc Kạn. học tập tốt, rèn luyện chăm” là năm học tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đặc biệt là tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hướng đến xây dựng một tập thể, một đơn vị trường học “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương- Trách nhiệm”. Bằng cả tâm huyết và sự nỗ lực của thầy và trò, trường Tiểu học Sông Cầu cùng nhau ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, để phấn đâu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoàn Bác Hồ.