Thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện quyết định số 49

Qua khảo sát các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quyết định số 49, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có 167 người. Để tất cả các đối tượng được hưởng chế độ chính sách đúng người, đúng quy định, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các ban chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định số 49. Trung tá Nông Quang Dương – Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết: “Thực hiện chế độ chính sách 49 của thủ tướng, trong thời gian qua ban đã tham mưu cho cấp xã, phường tổ chức xét duyệt hồ sơ. Hiện nay trên địa bàn thành phố cơ bản đã giải quyết xong chế độ theo Quyết định số 49

Sau khi có quyết định của cấp trên, Ban CHQS thành phố là cơ quan thường trực trực tiếp tham mưu cho hội đồng chính sách của thành phố trực tiếp chi trả theo hướng dẫn . Các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49 đều có thông báo, được hướng dẫn và được chi trả đảm bảo đúng chế độ, đúng thời gian .. Ông Vũ Đức Phặc – phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn chia sẻ về giải quyết chính sách các ban, ngành địa phương đến các cấp chính quyền làm rất tốt, tạo điều kiện tốt. nói chung nhiệt tình làm các văn bản chức từ rành mạch, đúng, kịp thời.’

Đến thời điểm này, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã tổ chức 04 đợt chi trả chế độ chính sách cho 164 đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp 01 lần theo quyết định số 49. Hiện nay, còn 03 hồ sơ đã được nộp lên cấp trên và đang đợi quyết định hưởng chế độ. Trung tá Nông Quang Dương – Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết thêm: Ban chỉ huy quân sự thành phố và hội đồng chính sách thành phố cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động qua ham mưu hội đồng chính sách làm tốt công tác tuyên truyền vận động các đối tượng chính sách, thông tin cho các đối tượng khi tham gia tại các địa bàn trên không thuộc chế độ đối tượng được hưởng theo Quyết định 49.

Thời gian tới Đảng ủy Ban CHQS thành phố tiếp tục triển khai xuống cơ sở rà soát những đối tượng còn tồn sót, mất giấy tờ để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Qua đó góp phần thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng cũng như công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.