Thành phố phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 64 thôn, tổ

Thành phố đã phổ biến trực tiếp, lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp được 63 buổi, với hơn 5700 lượt người tham dự. Nội dung chủ yếu là phổ biến về: Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống ma tuý; Luật Lao động; Luật Người cao tuổi; Luật Đất đai; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hợp tác xã; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An toàn thực phẩm, Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 64/127 thôn, tổ có hơn 7.600 lượt người tham gia, thu về 1.513 phiếu tố giác tội phạm, có 213 nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Từ các hoạt động này góp phần giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong nhân dân./.