Thành phố thu ngân sách 10 tháng đạt 76,108 tỷ đồng

Công tác thu ngân sách luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 diễn biến kéo dài đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh; số hộ xin tạm nghỉ kinh doanh, đề nghị gia hạn nộp thuế tăng cao thời gian tạm ngừng kinh doanh kéo dài nhiều tháng, đặc biệt từ tháng 4 năm 2020. Các doanh nghiệp được giao quản lý trên địa bàn hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hoạt động nhỏ lẻ, cầm chừng. Nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng không có việc làm, không có nguồn thu ổn định, bền vững… đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của thành phố, đến thời điểm này đạt 76,108 tỷ đồng, bằng 50% Nghị quyết.

Hoạt động buôn bán dịp cuối năm tại chợ Đức Xuân

          Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế mới và các thủ tục hành chính về thuế; thường xuyên rà soát kịp thời bổ sung các hộ kinh doanh trên địa bàn mới phát sinh. Thực hiện rà soát nguồn thu của địa phương theo đúng quy định./.

                                                  Đặng Tuyết