Thành uỷ Bắc Kạn giao ban công tác kiểm tra giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 08/4, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy chủ trì.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quý I/2024, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo đúng quy định, Điều lệ Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác thăm nắm tình hình cơ sở được quan tâm thực hiện.

Trong quý I, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy kiểm tra 01 đảng viên. Nội dung việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra kết luận đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện xong quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên.

Công tác giám sát thường xuyên được các chi, đảng bộ quan tâm thực hiện. Cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, phụ trách các chi, đảng bộ, thành lập các tổ công tác tham dự sinh hoạt tại các chi bộ; tích cực, chủ động dự các cuộc họp, nắm thông tin, dư luận xã hội… qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Cũng trong quý I/2024, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 33 đảng viên dự bị; 02 nhân sự kiện toàn cấp ủy cơ sở; 01 nhân sự kiện toàn Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở; xây dựng kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024.

Trong quý II năm 2024, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc, chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Đại biểu phường Phùng Chí Kiên phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu bật những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại địa phương, cơ quan; đồng thời đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi giao ban, đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu giải quyết các vụ việc theo đúng quy định; khi tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng phải gắn với việc kiểm tra, giám sát đảng viên. Các chi, đảng bộ lưu ý về công tác bổ sung các chức danh phải đảm bảo số lượng. Giao UBKT Thành ủy rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng quy định./.

Đặng Tuyết