Thành uỷ Bắc Kạn giao ban công tác nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

(backancity.gov.vn)- Chiều 08/4, Thành uỷ Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính quý I; triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị giao ban công tác nội chính quý I năm 2024

Trong quý I/2024, cấp ủy, chính quyền thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cái cách tư pháp. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường, tỉnh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được quan tâm. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính thành phố.

Cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khi phương tiện theo quy định. Tổ chức lễ giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao (Trong đó: 57 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 công dân tham gia ngĩa vụ Công an nhân dân) bảo đảm an toàn, trang trọng. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, địa điểm luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau lễ huấn luyện theo quy định. Thành lập 08/08 chi bộ quân sự xã, phường.

Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá diễn ra trên địa bàn; làm tốt công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý; công tác phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục duy trì, củng cố các loại mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết đối với 100% tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; thực hiện tiếp 02/02 lượt công dân, tiếp nhận giải quyết 03 đơn tố giác kiến nghị, phản ánh.

Toà án nhân dân thành phố chú trọng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; đảm bảo giải quyết, xét xử các vụ án trong thời hạn luật định; tăng cường công tác hoà giải để giải quyết các vụ án dân sự, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên đương sự.

Công tác tư pháp tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng kiểm soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật. UBND thành phố thực hiện tiếp 12/12 lượt công dân; tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết 35/44 đơn (kiến nghị phản ánh 37, khiếu nại 01, tố cáo 06) còn 09 đơn đang giải quyết.

Hạt kiểm lâm thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, làm tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024, cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo kê hoạch năm 2024 của cấp ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc người đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Quy chế số 15-QC/TU ngày 30/01/2020 của Thành ủy. Kip thời nắm tình hình để chỉ đạo giải quyết đối với các vướng mắc phát sinh. Các cơ quan nội chính thành phố chủ động thực hiện chế độ thông tin, bảo cáo theo quy định, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp. Thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, quản lý các hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại tin bảo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tăng cường công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn, thư, kiến nghị của công dân; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng, theo dõi thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường vai trò giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể đổi với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tuyên truyền đấu tranh với các loại tội phạm, phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với việc phát hiện và xử lý những hành vi tham nhũng vật, chủ động nắm bắt tình hình trong Nhân dân. Cơ quan tư pháp đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục quan tâm hoàn thiện tổ chức bộ máy, hiệp y công tác cán bộ theo thẩm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Đặng Tuyết