Ra mắt mô hình tổ tự quản“Cổng trường an toàn giao thông” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

(backancity.gov.vn) -Sáng 8/4, Công an thành phố Bắc Kạn phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ tự quản“Cổng trường an toàn giao thông”.

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ra mắt mô hình tổ tự quản“Cổng trường an toàn giao thông”

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai hiện có hơn 650 học sinh. Cổng trường gần khu vực dân cư có nhiều người qua lại, mật độ xe cộ qua khu vực này khá đông, vào giờ cao điểm học sinh tan trường, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra phức tạp… Việc Công an thành phố Bắc Kạn xây dựng mô hình tổ tự quản “Cổng trường an toàn giao thông” nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh  chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện ./.

Hoàng Thạc