Thi đua quyết thắng góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Hằng năm, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự  thành phố Bắc Kạn đã quán triệt sâu sắc các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đến từng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang từ thành phố đến cơ sở; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” …Tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải quyết có hiệu quả những mặt còn hạn chế, từ đó xây dựng giải pháp và rút ra bài học kinh nghiệm để đưa phong trào ngày càng phát triển.

Ban chỉ huy quân sự thành phố đã làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang nói riêng tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; việc huấn luyện cho các đối tượng được thực hiện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “thiết thực, hiệu quả, chất lượng” đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong huấn luyện luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện sát với tình hình thời tiết và thực tế của địa phương, gắn công tác huấn luyện với các phương án sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật. Việc nâng cao chất lượng, tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ được Ban chỉ huy quân sự thành phố quan tâm, thực hiện đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định và đảm bảo an toàn tuyệt đối, với kết quả huấn luyện 100% quân số tham gia đạt yêu cầu, trong có có 75% – 80% đạt khá, giỏi, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.

Lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn đã tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, dân quân tự vệ xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung phù hợp, đồng thời, kết hợp tốt công tác huấn luyện với thực hiện công tác dân vận, tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…  “Các chính sách hậu phương quân đội hàng năm luôn được Ban chỉ huy quân sự thành phố, các xã, phường thực hiện hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Trong các dịp lễ, tết, Ban chỉ huy quân sự thành phố luôn quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, chiến sỹ, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; Phối hợp xây dựng nhà tình nghĩa cho 05 đối tượng thuộc gia đình chính sách bảo đảm đúng kế hoạch.tích cực giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã hoàn thành chi trả chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 131 đối tượng với số tiền trên 266 triệu đồng và chi trả trên 2 tỷ 662 triệu đồng cho 630 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ…”

Điều đáng ghi nhận trong phong trào thi đua quyết thắng là cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng vai trò và động lực của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác và sức sáng tạo của cán bộ chiến sỹ làm cho mọi người hăng say cống hiến vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói phong trào thi đua đã khơi dậy mọi tiềm năng, động viên ý chí tự lực, tự cường, đảm bảo hậu cần, tài chính, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đặc biệt, phong trào thi đua quyết thắng đã gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng và những kết quả đạt được, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua quyết thắng, tạo động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.