UBND thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2017

Đánh giá về kết quả công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, UBND thống nhất đánh giá: Các nội dung công việc cơ bản được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng; tuy nhiên khó khăn hiện hữu là khả năng hụt thu ngân sách địa phương rất lớn, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của thành phố trong những tháng cuối năm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu tích cực cho UBND thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Huy động tối đa các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước; khẩn trương rà soát các tiêu chí để đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia các hoạt động tại Hội chợ thương mại tỉnh Bắc Kạn năm 2017; báo cáo cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thành phố kiểm tra, thanh tra công tác thu thuế đối với một số doanh nghiệp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Trường mầm non xã Nông Thượng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2018; hướng dẫn cơ sở lập thủ tục xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Nông Thượng; tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND; phối hợp chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố.

UBND thành phố đã bàn thảo, cho ý kiến và thông qua dự thảo quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo (lần 2) Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cho ý kiến đối với dự kiến công tác rà soát, cắt giảm kinh phí hoạt động đã giao năm 2017 do hụt thu cân đối ngân sách; kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố giao tháng 10/2017; cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan, đơn vị liên quan./.