UBND thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2017

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các phòng liên quan tham mưu cho UBND chỉ đạo giải quyết một số nhiệm vụ như: Quyết liệt trong công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết HĐND giao; họp với các đơn vị dự toán bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách để ưu tiên chi cho con người do khả năng hụt thu cân đối ngân sách địa phương; lập hồ sơ, thủ tục cần thiết đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè; khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố và đưa vào hoạt động; quản lý chặt chẽ, đầy đủ các đối tượng chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2018.

Tại phiên họp, UBND thành phố đã bàn thảo, cho ý kiến đối với dự kiến danh mục các công trình. dự án thực hiện trong năm 2018 của thành phố; dự thảo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đối với Ủy ban nhân dân xã Nông Thượng; thông qua danh mục các dự án đầu tư khởi công mới trong năm 2018 và năm 2019; điều chỉnh việc hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị. Đối với công tác tổ chức – cán bộ, UBND đã cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Phòng Dân tộc (phân công kiêm Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị); Phó trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thành phố; cho ý kiến về phương án tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án – Đầu tư và Xây dựng thành phố./.