Thị xã Bắc Kạn đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 26/10/2012, cán bộ và nhân dân thị xã Bắc Kạn long trọng tổ chức Lễ trao tặng và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011, Huân chương của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự buổi lễ đồng chí Vi Hồng Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các huyện trên địa bàn tỉnh.

Về phía thị xã Bắc Kạn, có các đồng chí: Lèng Văn Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND thị xã; lãnh đạo các xã, phường và đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã.

  Thị xã Bắc Kạn đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Lèng Văn Chiến đã báo cáo thành tích thi đua của thị xã trong năm 2011. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, cán bộ và nhân dân trong toàn thị xã đã khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Năm 2011, kinh tế của thị xã có bước phát triển mạnh, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 19%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch: Thương mại – dịch vụ chiếm 49,75%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 38,62%; nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,63%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2011 đạt 51,67 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông – lâm nghiệp đạt và vượt mức kế hoạch đề ra: Sản lượng lương thực có hạt đạt 4.688 tấn, vượt 14% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 40ha, vượt 15% kế hoạch; diện tích trồng rừng mới được 700,84ha, đạt kế hoạch đề ra… Trong năm, thị xã được Hiệp hội các Đô thị Việt Nam công nhận là đô thị xanh – sạch – đẹp.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng so với năm học trước. Công tác lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. An ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng… Với truyền thống thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, năm 2011, thị xã Bắc Kạn được khối thi đua suy tôn là đơn vị đứng đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua. 

  Các đồng chí nhận Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước

Cũng nhân dịp này, 03 đồng chí: Hà Thị Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bắc Kạn; Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Lê Kim Cương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã đã vinh dự được nhân Huân Chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, đồng chí Đinh Thị Hạt – Ủy viên Thường trực HĐND thị xã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác./.

Dự buổi lễ đồng chí Vi Hồng Dương – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các huyện trên địa bàn tỉnh.

Về phía thị xã Bắc Kạn, có các đồng chí: Lèng Văn Chiến – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Đoàn Quang Tài – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND thị xã; lãnh đạo các xã, phường và đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã.

  Thị xã Bắc Kạn đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Lèng Văn Chiến đã báo cáo thành tích thi đua của thị xã trong năm 2011. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, cán bộ và nhân dân trong toàn thị xã đã khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Năm 2011, kinh tế của thị xã có bước phát triển mạnh, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 19%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch: Thương mại – dịch vụ chiếm 49,75%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 38,62%; nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,63%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2011 đạt 51,67 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông – lâm nghiệp đạt và vượt mức kế hoạch đề ra: Sản lượng lương thực có hạt đạt 4.688 tấn, vượt 14% kế hoạch; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 40ha, vượt 15% kế hoạch; diện tích trồng rừng mới được 700,84ha, đạt kế hoạch đề ra… Trong năm, thị xã được Hiệp hội các Đô thị Việt Nam công nhận là đô thị xanh – sạch – đẹp.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tăng so với năm học trước. Công tác lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. An ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng… Với truyền thống thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, năm 2011, thị xã Bắc Kạn được khối thi đua suy tôn là đơn vị đứng đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua. 

  Các đồng chí nhận Huân chương lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước

Cũng nhân dịp này, 03 đồng chí: Hà Thị Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bắc Kạn; Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Lê Kim Cương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã đã vinh dự được nhân Huân Chương Lao động Hạng 3 của Chủ tịch nước, đồng chí Đinh Thị Hạt – Ủy viên Thường trực HĐND thị xã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong quá trình công tác./.