Thị xã Bắc Kạn nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân bán hàng hoá trên vỉa hè

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trong dịp Lễ công bố Quyết định danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể là di tích Quốc gia đặc biệt và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn, vừa qua, UBND thị xã Bắc Kạn đã có thông báo nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân bán hàng hoá trên vỉa hè.

Theo đó, UBND thị xã Bắc Kạn yêu cầu: Đối với các tổ chức, cá nhân tập kết vật liệu xây dựng, gỗ và các vật liệu khác trên vỉa hè yêu cầu thu dọn trả lại ngay hiện trạng ban đầu.

Các hộ kinh doanh trên vỉa hè (kể cả các hộ đã được cấp giấy phép kinh doanh trên vỉa hè) tạm dừng việc bán hàng hóa để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ công bố Quyết định danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể là di tích Quốc gia đặc biệt và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Nếu tổ chức, cá nhân nào cố tình vi phạm, UBND thị xã Bắc Kạn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2012 đến hết ngày 31/12/2012.

Thu Cúc