Thị xã Bắc Kạn tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm cho nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được về kinh tế – xã hội năm 2011 và bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui vẻ, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/12/2011 về việc thực hiện một số nhiệm vụ cho Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.

Tại Chỉ thị, UBND thị xã yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện ngay một số nội dung:

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa: Các phòng, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã, nhất là sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho đàn gia súc, phương án sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2012; bảo đảm lưu thông hàng hóa, cung ứng đủ, kịp thời và thông suốt các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Thực hiện tốt công tác bình ổn giá: Đội Quản lý thị trường thị xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, bán hàng không niêm yết giá, tăng giá quá mức, bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra thị trường.

Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, Bảo đảm an sinh xã hội: Các phòng, ban, ngành thị xã và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt thực hiện tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, triệt để tiết kiệm trong chi tiêu công, mua sắm từ nguồn ngân sách, tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm. Ưu tiên sử dụng ngân sách cho công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội. Không sử dụng tiền ngân sách, công quỹ làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ người nghèo ăn Tết để đảm bảo mọi nhà đều có Tết.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản: Ban Quản lý dự án Đô thị và Xây dựng thị xã, Ban Quản lý dự án chỉnh trang đô thị thị xã Bắc Kạn chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường ca máy, phương tiện thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở cho người nghèo…

Bảo đảm trật tự an toàn xã hội: Công an thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ trong dịp Tết; tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán và đốt pháo nổ trái quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành chức năng liên quan mở đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung giải quyết có hiệu quả các điểm nóng phức tạp về tôn giáo, khiếu kiện đông người…không để xảy ra các vấn đề phức tạp trên địa bàn thị xã.

Phòng Y tế thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phòng Kinh tế và Chi cục thú y thị xã tăng cường công tác kiểm tra dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền  phục vụ đồng bào đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn.

UBND các xã, phường: Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trái phép, Nghị định số 36/2009/ND-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; đảm bảo an toàn, an ninh cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh trên địa bàn mình quản lý. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để hiện tượng đốt pháo nổ xảy ra trên địa bàn.

Các phòng, ban, ngành thị xã và UBND các xã phường có kế hoạch công tác cụ thể trước và sau dịp Tết để có thể bảo đảm hoạt động bình thường trong những tháng giáp Tết và tập trung vào công việc ngay sau Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán bố trí hợp lý người trực cơ quan bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ./.

Thu Cúc