Thị xã Bắc Kạn thực hiện quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Nhằm thực hiện tốt Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo cung ứng cây giống đáp ứng đủ số lượng, chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng theo các chương trình, dự án trồng rừng trên địa bàn, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn sẽ tổ chức thực hiện quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Cụ thể, theo H­ướng dẫn số 272/UBND-KT ngày 09/05/2012 của UBND thị xã Bắc Kạn về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn, Phòng Kinh tế thị xã sẽ tổ chức kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh giống cây trồng lâm nghiệp chính của các tổ chức, cá nhân vừa sản xuất, vừa kinh doanh hoặc chỉ kinh doanh giống cây có tên trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của thị xã.

Để sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính, các tổ chức, cá nhân cần phải có giấy nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng giống cây trồng lâm nghiệp và phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 36 Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các tổ chức, cán nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn chỉ được phép kinh doanh các loại giống có trong danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh quy định tại Quyết định số14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tất cả các loại cây con trong vườn ươm phải được gieo ươm từ các lô giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nguồn gốc của các vật liệu nhân giống (hạt giống, hom, chồi, cành, mắt ghép…) phải có chứng chỉ công nhận nguồn giống do cấp có thẩm quyền cấp theo quy định…

Chủ vườn ươm trong quá trình sản xuất giống phải có sổ nhật ký ghi chép các công đoạn sản xuất giống.

Đối với cây giống do các chương trình, dự án mua của các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp không sản trên địa bàn thị xã, các cá nhân, tổ chức phải có phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng. Đối với giống cây trồng lâm nghiệp chính gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con kèm theo hóa đơn tài chính ghi rõ số lượng cây con cùng mã số nguồn giống phù hợp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con và các loại chứng từ liên quan khác…

Thu Cúc