Thị xã Bắc Kạn tích cực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2011 – 2012

Để tạo điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 – 2012 được diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt, hiện nay, thị xã Bắc Kạn đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất phục vụ kỳ thi.

Ngày 22/05/2012, UBND thị xã đã có công văn số 315/UBND-VP yêu cầu: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường phối hợp với các trường THPT trên địa bàn thực hiện lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, nhân dân và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm tới việc nâng cao chất lượng học tập và  kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo trật tự an ninh xã hội trên địa bàn trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT; Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ thi, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về kỳ thi tốt nghiệp THPT trên sóng phát thanh thị xã; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các nhà hàng phục vụ ăn uống trên địa bàn chấp hành tốt công tác ATVSTP, đặc biệt là khu vực tập trung đông học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, bố trí lực lượng y, bác sỹ thực hiện trực tại các Hội đồng thi theo kế hoạch; Công an thị xã bố trí lực lượng bảo vệ tại các Hội đồng coi thi và tham gia công tác bảo vệ đề thi, bài thi đảm bảo an toàn cho kỳ thi, làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các điểm nút giao thông, các tuyến đường liên quan đến khu vực thi; Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị xã, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức thi tốt nghiệp THPT; Văn phòng HĐND – UBND thị xã bố trí xe ô tô giúp các Hội đồng coi thi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đề thi, bài thi theo kế hoạch, đồng thời tham mưu cho Thường trực UBND thị xã thăm, nắm tình hình công tác thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thị xã…

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 – 2012, trên địa bàn thị xã có 04 địa điểm thi gồm: Trường THPT Bắc Kạn, Trường THCS Huyền Tụng, Trường THPT Dân lập Hùng Vương, Trường THPT Dân tộc Nội trú Bắc Kạn. Hiện tại, các trường trên địa thị xã đã và đang tích cực tổ chức ôn tập cho học sinh, tổng kết năm học, đẩy mạnh bồi dưỡng các học sinh có học lực trung bình, yếu để có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 – 2012. Thông qua kết quả thi học kỳ II, nhà trường đã tổ chức sàng lọc và mở các lớp bồi dưỡng ôn thi, nâng cao kiến thức cho học sinh đối với các bộ môn thi tốt nghiệp…/.

Thu Cúc