Thị xã Bắc Kạn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Năm đô thị sạch 2012”

Thực hiện Phong trào thi đua “Năm đô thị sạch 2012” do Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) phát động, từ đầu năm đến nay, thị xã Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động hữu ích để hướng ứng Phong trào như: Trồng cây xanh đường phố, chống ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh chung đường phố… nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, xanh – sạch – đẹp.

Từ năm 2009 tới nay, Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) đã chủ động phối hợp với chính quyền các tỉnh, thành phố, xây dựng tiêu chí và vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua ”Xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp”. Năm 2011, thị xã Bắc Kạn cũng vinh dự được ACVN đã bình chọn và công nhận là 01 trong 18 thành phố, thị xã tiêu biểu trong cả nước là “Đô thị xanh, sạch, đẹp năm 2011”.

Ngay từ đầu năm 2012, thị xã Bắc Kạn và 8/8 phường, xã trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức phát động thi đua hưởng ứng Phong trào “Năm đô thị sạch 2012” với nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động như: Treo băng zôn, phát tờ rơi, cổ động trên loa truyền thanh tới các điểm đông dân cư…

Đồng thời, thị xã cũng đã tuyên truyền lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường với triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương tới các xóm, tổ dân phố và các trường học với các hoạt động tập thể như: Ra quân trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, bảo vệ dòng sông quê hương… thu hút đông đảo các lực lượng nhân dân tham gia.

Các cơ quan đơn vị và xã, phường cùng tham gia tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Kinh tế xanh – có vai trò của bạn”; tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo vệ môi trường, các tổ xóm dân phố xây dựng quy ước giữ gìn vệ sinh môi trường; kiểm tra đồng loạt các biển hiệu, quảng cáo, hướng dẫn các hộ sơn, sửa, và treo biển quảng cáo thống nhất theo yêu cầu đảm bảo mỹ quan đường phố. 

 

Thị xã Bắc Kạn tích cực tổ chức nhiều hoạt động hữu ích 

nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, xanh – sạch – đẹp

 Thực hiện Phong trào thi đua “Năm đô thị sạch 2012” do ACVN phát động, đến nay, thị xã đã cơ bản đạt được các tiêu chí trong thang điểm của phong trào như: Đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân thực hiện quy ước không vứt rác, đổ rác ra đường; khối lượng rác thải thu gom hàng ngày đều được vận chuyển ra khỏi nội thị, đạt tỷ lệ 90% khối lượng/ngày; không có điểm tồn đọng rác thải qua đêm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã; công tác xã hội hoá thu gom rác thải được thực hiện ở 4 phường và một số thôn của các xã; 5/8 phường, xã có đội thu gom rác thải của phường, xã phối hợp với Công ty Môi trường đô thị hoạt động hàng ngày; số thùng rác đặt ở nơi công cộng là 50 thùng, đạt tỷ lệ 2 thùng/1.000 dân; tỷ lệ đường nội thị được bê tông hoá và nhựa hoá đạt 95% diện tích; tỷ lệ đường giao thông tổ xóm được rải nhựa bán thâm nhập, bê tông hoá đạt trên 65% diện tích; tỷ lệ hè phố nội thị được lát gạch, bê tông hoá đạt 100% diện tích; tỷ lệ các doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt trên 50%; số cơ sở sản xuất kinh doanh đều có đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và làm đề án bảo vệ môi trường.

Thị xã Bắc Kạn đã và đang có những bước chuyển mình khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, vì vậy xây dựng “Đô thị xanh – sạch – đẹp” cũng là một trong những mục tiêu phát triển bền vững để thị xã xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Bắc Kạn./.

Thu Cúc