Thị xã Bắc Kạn với công tác phòng cháy và chữa cháy

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ tích cực, nhiệt tình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, thị xã Bắc Kạn đã triển khai hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và phong trào toàn dân tham gia PCCC, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Trong những năm gần đây, sự phát triển các ngành, nghề dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà hàng, các nhà máy, công trình giao thông… trên địa bàn, kéo theo mạng lưới điện dày đặc, một số trạm biến áp không phù hợp, đôi khi quá tải gây cháy nổ hoặc nguy cơ cháy, nổ cao, bên cạnh đó nhận thức của một số hộ dân về công tác đảm bảo an toàn PCCC còn hạn chế… Trước tình hình đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân thực hiện tốt Luật PCCC và phong trào toàn dân tham gia PCCC, góp phần to lớn trong việc hạn chế số vụ cháy, cháy lớn và mức độ thiệt hại xảy ra.

 

Diễn tập PCCC tại cửa hàng xăng dầu số 6 tại phường Chí Kiên (thị xã Bắc Kạn)

Hàng năm, UBND thị xã đều có kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác PCCC; ban hành Chỉ thị, thành lập Ban chỉ đạo PCCC rừng, duy trì củng cố, kiện toàn và hoạt động thường xuyên có hiệu quả công tác PCCC; giao lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm và UBND các xã, phường là nòng cốt, chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị thực hiện PCCC tại đơn vị, địa phương. 

Công tác xây dựng lực lượng PCCC trên địa bàn thị xã có những bước phát triển. Lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đã tích cực tham gia các vụ chữa cháy tại cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác chữa, không chế, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, dập tắt kịp thời các đám cháy mới phát sinh, hạn chế và giảm thiểu các thiệt hại do cháy gây ra. Hiện nay, thị xã có 01 Ban chỉ đạo PCCC cấp thị xã; 10 Ban chỉ huy PCCC; 8 đội PCCC cơ sở của các xã, phường; 34 tổ, đội PCCC thuộc các ban, ngành, đoàn thể; hàng trăm tổ, đội PCCC được bố trí ở khắp các doanh nghiệp, trường học, các cơ sở kinh doanh có nguy cơ về cháy nổ cao… Hàng năm, các lực lượng PCCC trên địa bàn thị xã đều được tập huấn những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, đảm bảo xử lý kịp thời khi có đám cháy xảy ra.

Công tác PCCC rừng trên địa bàn thị xã cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong những năm qua, thị xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Kiểm lâm, cán bộ lâm nghiệp xã và trưởng thôn về công tác bảo vệ rừng, hướng dẫn thực hiện nội dung các văn bản về công tác PCCC rừng. Các cơ quan chuyên môn của thị xã đã hướng dẫn các xã, phường xây dựng quy ước bảo vệ rừng ở cộng đồng thôn, bản theo Thông tư số 56/1999/TT-BNNN ngày 30/3/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng và đưa vào sử dụng các biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng đặt tại các khu vực trọng điểm cháy rừng…

Công tác phối hợp trong việc thực tập phương án chữa cháy và tham gia chữa cháy đã được hầu hết cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn quan tâm coi trọng, do vậy việc huy động lực lượng tổ chức chữa cháy bước đầu mạng lại hiệu quả đáng kể. Công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường trong công tác chỉ đạo và xây dựng lực lượng PCCC cũng đã góp phần thúc đẩy phong trào PCCC ngày càng phát triển sâu, rộng.

Để công tác PCCC trên địa bàn được thực hiện ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương đối với phong trào toàn dân tham gia PCCC; triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên về công tác PCCC tới các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, phường và mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PCCC thông qua việc thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác PCCC; tập trung chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm, chức năng quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học… về công tác đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt là cấp chính quyền cơ sở và các chủ rừng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCCC; thường xuyên tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật PCCC; chú trọng công tác kiện toàn và phát triển lực lượng PCCC cơ sở, đặc biệt các khu dân cư, tổ dân phố; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC, nhằm đáp ứng, xử lý kịp thời khi có đám cháy xảy ra hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do cháy gây ra; chủ động huy động lực lượng kịp thời khi phát hiện có đám cháy; vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác và điều tra nguyên nhân xảy ra cháy…

Thu Cúc