Thị xã thẩm định, nghiệm thu cuốn “ Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

Sau ba lần tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là cán bộ thị xã qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử đóng góp về nội dung cuốn “Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ  xây dựng và bảo vệ tổ quốc” ( giai đoạn 1945 – 2010). Đến thời điểm này, các đồng chí chủ biên và Ban biên tập thị xã Bắc Kạn đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung số liệu và các mốc sự kiện lịch sử quan trọng hoàn chỉnh nội dung cuốn sách này.

 (Các đồng chí trong Ban chỉ đạo tập trung đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho cuốn sách)

Trong buổi thẩm định, nghiệm thu sách các đồng chí trong Ban chỉ đạo thị xã Bắc Kạn cơ bản đánh giá cao nội dung cuốn sách đã được biên soạn. Với 5 chương, 184 trang nội dung cuốn sách đảm bảo tính khoa học, logic, văn phong trong sáng giới thiệu đầy đủ, toàn diện về con người, truyền thống yêu nước và những trang sử hào hùng của nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã Bắc Kạn trong những năm tháng đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc góp phần xứng đáng vào cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945.

Phát biểu, kết luận buổi nghiệm thu sách, thay mặt ban chỉ đạo cuốn sách “Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ  xây dựng và bảo vệ tổ quốc” đồng chí Bí thư thị ủy Bắc Kạn đề nghị: Các đồng chí chủ biên và Ban biên tập thị xã Bắc Kạn dựa theo các tư liệu  được cung cấp tiêp tục điều chỉnh, bổ sung, đối chiếu chính sách về số liệu và điểm thêm một số sự kiện lớn của quân và dân thị xã Bắc Kạn để cuốn sách được phát hành trong tháng 12/2014 nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội quốc phong toàn dân ./.