Thông báo danh sách ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 ngày 26/5/2022, bổ sung ca dương tính từ ngày 23/5/2022 đến ngày 25/5/2022