THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004-13/10/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 144/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004-13/10/2023 )

Nguồn: UBND thành phố