THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, Tổ phục vụ và người dẫn chương trình Hội thi ” Hòa giải viên giỏi Thành phố Bắc Kạn lần thứ IV ” năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 91/TB-UBND Kết luận cuộc họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, Tổ phục vụ và người dẫn chương trình Hội thi ” Hòa giải viên giỏi Thành phố Bắc Kạn lần thứ IV ” năm 2023

Nguồn: UBND thành phố