THÔNG BÁO Lịch tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tháng 7 năm 2022 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn