THÔNG BÁO Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai,môi trường

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 109/CV-TN&MT Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực đất đai,môi trường

Nguồn: Phòng TN&MT thành phố